ต้องระบุเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษสามารถใส่ตัวเลขผสมได้ รวมกันไม่เกิน 8 ตัว
ระบุเป็นตัวเลข 6 หลักเท่านั้น
ต้องระบุเป็นตัวอักษรภาษาไทยเท่านั้น โดยชื่อ - นามสกุลจะต้องตรงกันเลขบัญชีที่ท่านสมัคร
กรุณาใช้เบอร์ที่สามารถติดต่อได้จริง เพื่อรับรหัสผ่านจากทางเว็บ และเพื่อใช้ติดต่อท่านในกรณีฉุกเฉิน
ระบุไอดีไลน์ที่สามารถติดต่อได้จริง เพือใช้ติดต่อท่านในกรณีฉุกเฉิน
หากมีรหัสแนะนำจากพันธมิตร ID (หากมี)